Ymwadiad

Mae pob elfen o’r wefan hon yn eiddo i Cwmni Cyhoeddi Gwynn Diogelir pob hawl.

Rhoddir caniatad i gopïo rhannau o’r wefan hon yn electronaidd ac i argraffu copi caled gyda’r unig bwrpas o osod archeb gyda www.gwynn.co.uk neu i ddefnyddio’r wefan hon fel cyfrwng i siopa. Gwaherddir unrhyw ddefnydd arall o gynnwys y wefan hon heb ganiatâd ysgrifenedig rhag blaen Cwmni Cyhoeddi Gwynn. Mae Gwynn.co.uk a nodir ar y wefan hon yn nod masnach trwyddedig i Cwmni Cyhoeddi Gwynn.

Gwynn.co.uk yw’r enw e-fasnachol ar Cwmni Cyhoeddi Gwynn. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, ni ffurfir unrhyw gytundeb rhwng y prynwr a Gwynn.co.uk trwy’r masnachu a wneir ar y wefan hon neu fel arall.

I’r eithaf a ganiateir trwy gyfraith mae Gwynn.co.uk yn darparu’r wefan hon a’i chynnwys ar sail “as is” ac nid yw’n darparu gwarant o unrhyw fath. Gellir newid prisiau a manylion argaeledd y cynnyrch ar unrhyw adeg heb rybudd.

Nid yw Gwynn.co.uk na Cwmni Cyhoeddi Gwynn nac unrhyw un o’u gweithwyr, cyfarwyddwyr nac eraill yn derbyn cyfrifoldeb am iawndal yn sgil defnyddio’r wefan hon.